Welkom

Persoonlijk contact
Wilt u onze zorginstelling leren kennen of informatie opzoeken? Deze website is daarvoor gemaakt. Onze producten en diensten staan hier beschreven en u treft ook een contactformulier aan. Bij vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van dit formulier.
U zult merken dat alles erg summier is gehouden. Dit is bewust gedaan omdat wij weten dat u veel liever in een persoonlijk gesprek van gedachten wilt wisselen. En dat kan!

Cliënttevredenheid
In november 2018 heeft het externe organisatiebureau TRIQS te Zwolle het cliënttevredenheidsonderzoek (dat 2-jarige geldigheid heeft) verricht. De respons was geweldig. Niet alleen heeft u allen de enquête ingevuld en geretourneerd; u heeft ons ook weer enorm positief beoordeeld. Het gemiddelde eindcijfer is zelfs een 9,85 (NPS 100)! Onze dank hiervoor is groot!
Overigens is het niet zeker of dat dit CQI-meetinstrument in de toekomst gehandhaafd zal blijven. Zo gauw er hierover meer bekend is, laten we u dit weten. En mocht er een ander instrument komen, dan zullen we dit ook weer uitvoeren, in het volste vertrouwen dat u dan weer zo positief zult reageren.

Kwaliteit
De audit HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) wordt elk jaar afgenomen en verlengd door het erkende certificeringsbureau Dekra te Arnhem.

Deel uw ervaring

Zorgkaart Nederland
ZorgServiceThuis is opgenomen in de database van Zorgkaart Nederland. Dit is een initiatief van patiëntenfederatie Nederland. Op deze website kunt u ons waarderen en/of uw ervaringen delen met anderen. Wij hechten grote waarde aan uw mening!