Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft u als persoon meer privacyrechten. En ons als organisatie meer verantwoordelijkheden. ZorgServiceThuis voldoet geheel aan deze nieuwe wet AVG.

Hoe gaat ZorgServiceThuis om met uw persoonsgegevens?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. ZorgServiceThuis gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat ZorgServiceThuis uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden.
Link naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming op Overheid.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.