Welkom

Persoonlijk contact
Wilt u onze zorginstelling leren kennen of informatie opzoeken? Deze website is daarvoor gemaakt. Onze producten en diensten staan hier beschreven en u treft ook een contactformulier aan. Bij vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van dit formulier.
U zult merken dat alles erg summier is gehouden. Dit is bewust gedaan omdat wij weten dat u veel liever in een persoonlijk gesprek van gedachten wilt wisselen. En dat kan!

Cliënttevredenheid (PREM)
Eind vorig jaar hebben we het cliënttevredenheidsonderzoek (dat nu de naam PREM heeft) verricht. De respons was geweldig. Niet alleen heeft u allen de enquête ingevuld en geretourneerd; u heeft ons ook weer enorm positief beoordeeld. 100% van de ondervraagden zou ons aanbevelen bij familie of kennissen en het gemiddelde eindcijfer is zelfs een 9,6 (NPS 100)! Onze dank hiervoor is groot!

Kwaliteit
De audit HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) wordt elk jaar afgenomen en verlengd door het erkende certificeringsbureau Dekra te Arnhem.

Zorgkaart Nederland
ZorgServiceThuis is opgenomen in de database van Zorgkaart Nederland. Dit is een initiatief van patiëntenfederatie Nederland. Op deze website kunt u ons waarderen en/of uw ervaringen delen met anderen. Wij hechten grote waarde aan uw mening!