Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wkkgz schrijft ook voor hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Per 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Is een zorgaanbieder niet aangesloten dan geldt dit als een overtreding en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een sanctie opleggen. De verplichting houdt verder in dat een zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris beschikbaar moet stellen en een overeenkomst dient te sluiten met samenwerkende zorgverleners.

ZorgServiceThuis voldoet volledig aan deze wet en is aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Eenieder die gebruik wenst te maken van een klachtenfunctionaris of genoemde geschilleninstantie kan op verzoek alle benodigde gegevens hiertoe ontvangen via de op deze site vermelde contactgegevens.