Mantelzorg

ZorgServiceThuis onderkent het belang van mantelzorg en bevordert en ondersteunt dit actief door het betrekken van familie, kennissen en bekenden bij de planning van de zorg en geeft de mantelzorger instructies en advies.
Daarnaast informeert ZorgServiceThuis de mantelzorger over de mogelijkheden van tijdelijke overname van de mantelzorg in geval van overbelasting of (tijdelijke) afwezigheid van laatstgenoemde.