Algemeen

bron: Algemene informatie Rijksoverheid

Medezeggenschap cliënten in de zorg

Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad zorginstelling
De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten Cliëntenraad
Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

 1. Recht op informatie (De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.)
 2. Recht op overleg (De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.)
 3. Recht om te adviseren (De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.)
 4. Recht van enquête (Vindt de cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.)
 5. Bindende voordracht bestuurslid (De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.)

Zorginstellingen met verplichte cliëntenraad
Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • algemene ziekenhuizen;
 • psychiatrische ziekenhuizen;
 • instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
 • instellingen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijk beperking;
 • verzorgingshuizen en verpleeghuizen;
 • andere instellingen die zorg leveren (bijvoorbeeld thuiszorg).

 Wetgeving medezeggenschap in de zorg
Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op dit moment geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Informatie en advies aanvragen over cliëntenraad en medezeggenschap
Wilt u als lid van een cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met LOC, de landelijke cliëntenorganisatie. of met LSR, steunpunt en koepelorganisatie voor cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Ook cliënten van een zorginstelling kunnen hier terecht voor informatie en advies zorgverlening en patiëntenrechten.