Cliëntenraad

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WCMZ). Deze wet regelt de medezeggenschap van de cliënten, en is ook bedoeld om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te kunnen volgen en te verbeteren.

De cliëntenraad van ZorgServiceThuis behartigt de gemeenschappelijk belangen van alle cliënten van ZorgServiceThuis. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, doet voorstellen ter verbetering, adviseert (gevraagd en ongevraagd) over het beleid en de beleidsplannen, volgt de uitvoering van deze plannen en levert een bijdrage aan de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. Kortom: de leden van de cliëntenraad denken, praten en beslissen mee over het te voeren en gevoerde beleid van ZorgServiceThuis.

Kies 1 van de knoppen van het submenu voor nadere informatie.