Over

Rechtsvorm
Coöperatie ZorgServiceThuis U.A. is een samenwerkingsverband van (wijk)verpleegkundigen. Kleinschalig, maar dat wil niet zeggen minder betrokken. Wij willen de wijkverpleging een nieuw gezicht geven. Dit, door u te voorzien van verzorging en verpleging op de momenten die u wenst. Door een klein team zodat u niet steeds tegen een nieuw gezicht aankijkt. Niet veel zorgverleners zijn hiertoe in staat. Wij wel. Neemt u dus gerust contact met ons op. Wij komen graag even langs om met u alle mogelijkheden te bespreken.

Cliëntenraad
Voor benadering van onze cliëntenraad verwijzen wij u naar de desbetreffende webpagina.

Raad van Toezicht
De raad van toezicht bestaat uit 2 leden die hun sporen in de diverse bestuurlijke organen ruimschoots hebben verdiend. Zowel binnen de gezondheidszorg als daarbuiten. Indien u hier vragen over heeft, kunt u deze stellen via ons e-mailadres.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
Wij zijn in het bezit van het HKZ-certificaat sinds 2011. Het kwaliteitssysteem wordt jaarlijks beoordeeld en ge(her)certificeerd.

Visie
Goede zorgverlening hangt af van kleine dingen. Een luisterend oor, begrip voor de cliënt en het hebben van een sociale band vormen het onderscheidend vermogen van de organisatie in de zorgsector.

Missie
‘Groot zijn in kleine dingen.’

Mantelzorgbeleid
Wij voeren een actief mantelzorgbeleid. Dat wil zeggen, dat we de betrokkenheid van mantelzorgers op een positieve manier bevorderen en hem/haar bij de mantelzorg op elk mogelijke wijze ondersteunen.

Wachttijd
 ZorgServiceThuis kent geen wachttijd.